Natuur-weetjes voor het jonge kind

content image

Vroeger was onze verbinding met de natuur duidelijker. Als je je bijvoorbeeld prikte aan een brandnetel, dan plukte je een blaadje weegbree, wreef dat blaadje rul, deed het sap er van op de brandnetelprik en al gauw had je er geen hinder meer van.

Dat soort weetjes lijken we tegenwoordig te zijn vergeten. Ik wil ze graag weer terughalen naar het nu en dat we weer beseffen wat de natuur ons geeft dag in dag uit.

Het zal de verbinding met de natuur versterken en het vertrouwen in- en het respect voor de natuur vergroten.

Ik heb een verzamelmap gemaakt voor jonge kinderen, getiteld: "Als ik buiten speel..." om hen op die manier zo vroeg mogelijk te betrekken bij het plantenrijk in hun directe omgeving. 

Dit is “Als ik buiten speel” deel 1. Om te verzamelen in een ringmap.

Er staan eenvoudige weetjes in over geneeskracht en eetbaarheid van planten.

Het is gemaakt met als doel dat er van jongs af aan een bewustwording wordt meegegeven dat de natuur ons voorziet in wat wij nodig hebben, over de (genees)kracht van de natuur en daar (weer) verbinding mee te maken om zo de waardering en het respect voor de natuur te vergroten.

De informatie over de geneeskracht en eetbaarheid heb ik met interesse en zorgvuldigheid verzameld uit goed aangeschreven boeken en sites op het internet. De verzamelde informatie heb ik met zorg omgevormd tot een rijmpje in de hoop dat het daardoor beter wordt onthouden.

De planten worden besproken aan de hand van miniatuurfiguurtjes (Eigenheidjes). De kinderen zullen, als ze buiten gaan spelen, de planten die aan bod komen in de map, goed kunnen herkennen.

Op eenvoudige wijze zullen kinderen vertrouwd raken met hun omgeving en zich bewust worden van wat de natuur ons biedt. Planten in tuinen, maar vooral planten die in het wild groeien en door de meesten "onkruid " worden genoemd komen aan bod. De kinderen weten straks bijvoorbeeld wat je kunt doen om de pijn van brandnetelprik te verzachten. Bij de map zit een prachtig herbarium met afbeeldingen van de planten op ware grootte. Zo zijn ze nog gemakkelijker te herkennen. Alles wat te zien en te beleven is in de map, is handgemaakt ( van recyclematerialen), met het oog op duurzaamheid.

Deel 1 is verkrijgbaar voor 19,90. Het bevat 33 bladen, gedrukt op 160 grs roomwit papier. Met 16 informatiebladen en 29 planten op ware grootte in het Herbarium.

Op de foto’s een kleine impressie van de sfeer van de map.